W tym miejscu chcielibyśmy Państwu przedstawić najważniejsze wytyczne dotyczące projektowania obwodów drukowanych. Jak również chcielibyśmy zwrócić uwagę na podstawowe kryteria, które gwarantują szybką i bezproblemową realizację zamówienia oraz uniknięcie niepotrzebnych błędów i nieporozumień.

1. Ścieżki

Szerokości ścieżek oraz odstępy w stosunku do grubości miedzi

Grubość miedziA odległóść pad-ścieżkaB odległość ścieżka-ścieżkaC szerokość ścieżki
35 µm150 µm150 µm150 µm
70 µm200 µm200 µm200 µm
105 µm300 µm300 µm300 µm

2. Owiert

zasady-owiert2
 • Dokładność: +/- 0,05 mm
 • Tolerancja otworów niemetalizowanych: +/- 0,1 mm
 • Tolerancja otworów metalizowanych (wszystkie średnice) + 0,10 / - 0,05 mm
 • Otwory o średnicy większej niż 6 mm są frezowane.

Jeśli w projekcie występują otwory niemetalizowane należy oznaczyć je wyraźnie w pliku lub załączyć oddzielny opis do karty technologicznej lub zbiorów, np.:

NarzędzieOpis
T04niemetalizowany (NPTH)
T05metalizowany (PTH)
ŚrednicaOpis
0,5 mmniemetalizowany (NPTH)
0,6 mmmetalizowany (PTH)

W przypadku braku załączonego opisu otworów, postępujemy zgodnie z zasadami:

 • brak padu pod otworem - wykonanie jako otwór niemetalizowany NPTH,
 • pad <= otwór - niestety ta sytuacja jest niejednoznaczna - prosimy o dodatkowy opis,
 • pad > otwór - wykonanie jako otwór z metalizacja PTH.

Wszelkie pady i masa pod otworami niemetalizowanymi zostaną usunięte.

3. Opis

Opis ułatwia bezproblemowe obsadzenie płytki elementami. Firma KONO oferuje klientowi możliwość wyboru koloru opisu: biały, żółty. Przy projektowaniu należy pamiętać aby pady smd nie były pokryte opisem aby nie powstawały problemy podczas lutowania a także podczas testowania obwodów.

Odstęp pomiędzy padem a opisem powinien wynosić przynajmniej 150µm.

4. Frezowanie rylcowanie

Frezowanie

 • Tolerancja frezowania: +/- 0,10 mm
 • Standardowe frezowanie: frez 2 mm (płytki w panelu (multibloku) z mostkami trzymającymi do wyłamania)
 • Minimalna odległość miedzi (ścieżek, padów, itp.) od krawędzi frezowania: 0,20 mm

Rylcowanie

 • Minimalna odległość miedzi (ścieżek, padów, itp.) od linii rylcowania: 0,4 mm
 • Najcieńszy laminat do rylcowania - 0,8 mm
 • Rylcowanie może przebiegać tylko wzdłuż linii prostych